ایران 2018

نمایشگاه بین المللی شهر-آفتاب  

22 تا 24 دسامبر

 

مکان : تهران نمایشگاه بین المللی شهر-آفتاب

بزرگترین نمایشگاه منابع برای محصولات چینی یک بار در سال فرصت برای بهترین کیفیت محصولات چینی در اینجا!

مرکز نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب

نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب از همه بازدیدکنندگان از سراسر جهان استقبال خواهد شد. این مجتمع نشانه شهری است که شامل مرکز تجارت جهانی، هتل ها، پارک عمومی و میدان مرکزی است. پس زمینه تاریخی معماری اسلامی و ایرانی نقش اساسی در ساخت این مجتمع دارد. اشکال سنتی با استفاده از هنر مدرن بیان می شود. این هماهنگی آینده ای موفق خواهد بود. نمای دید و چشم انداز جذاب این مجتمع که از راه دور به نظر می رسد، موجب جذب همه بازدید کنندگان خواهد شد.